Stránky smíšeného komorního sboru Sanguis Novus

O nás

Komorní smíšený sbor Sanguis Novus (v překladu „Nová krev“) byl založen v roce 1997. Během těch let prošlo sborem několik desítek zpěváků a vystřídaly se v něm všechny generace.

Členy tohoto pěveckého uskupení jsou lidé různých profesí, jejichž počet nyní kolísá mezi 15 - 17 zpěváky. „Zdravé jádro“ sboru je stálé, zbytek se v souvislosti s pracovními a se studijními povinnostmi a mateřskými dovolenými tu a tam mění.

Kromě zkoušek a soustředění se sbor Sanguis Novus zúčastňuje hudebních festivalů a pořádá pravidelné sezónní koncerty. Na tyto koncerty si zve hosty z řad instrumentalistů i sólových zpěváků, z hudebních škol a gymnázií, posluchače Vysokých škol a pedagogy pražských ZUŠ. Mezi účinkujícími hosty můžete vidět a slyšet také Dětský pěvecký sbor Písnička a začínající mladé a talentované interprety. Sbor se věnuje nejen klasickému sborovému repertoáru, hudbě duchovní, ale i skladbám soudobých autorů. Zpívá totiž pro radost a hlavně pro potěšení posluchačů.

Sbormistryní a zakladatelkou sboru je Jolana Hurych Konečná, absolventka Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze v roce 1996, obor dirigování u MgA. Hynka Farkače a absolventka bakalářského studia v roce 2011, oboru sbormistrovství chrámové hudby na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze u MgA. Marka Štryncla. Bc. Jolana Hurych Konečná je držitelkou Ceny Nadace Leoše Janáčka z roku 1996.

Sborové festivaly, kterých se sbor v minulosti účastnil:

Jílovské zpívání, Festival chrámové hudby Choltice, Mezinárodní sborový festival v Jihlavě, ve Žďáru nad Sázavou, festival hudby ve Slavonicích a v Ondřejově, Plzeňské Notování.

V minulých letech jsme koncertovali:

V Praze v Zrcadlové kapli v Klementinu, v kostele sv. Šimona a Judy, v Emauzském opatství, v Galerii ve Šternberském paláci na Pražském hradě, v Pálffyho paláci na Malé straně, v kostele sv. Václava na Smíchově, v kostele sv. Vavřince na Malé Straně, v kostele U Pražského Jezulátka na Malé Straně, v katedrále sv. Bartoloměje v Plzni, v kostele Jana Nepomuckého v Chuchli, v kostele Na Zlíchově...


JOLANA HURYCH KONEČNÁ

Jolana Hurych Konečná

Bc. Jolana Hurych Konečná (1966), nositelka Ceny Leoše Janáčka, vystudovala zpěv u prof. Rybičky a zejména dirigování u profesorů Fialy a MgA. Hynka Farkače na konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.

Sama začínala jako dítě ve sboru Bambini di Praga, sbormistrovské práci se věnuje od doby pomaturitních studií. Vedla nejprve Dívčí pěvecký sbor SOUs v Praze 1, vyzkoušela si práci i v mužském sboru, později řídila Smíšený pěvecký sbor ČVUT, se kterým absolvovala řadu koncertů doma i v zahraničí. Spolu s těmito koncerty a hudebními projekty je spojena i spolupráce s Orchestra Puellarum Pragensis a s instrumentalisty Konzervatoře Jaroslava Ježka v Praze, Divadla v Karlíně a Pražské filharmonie.

Jako sbormistryně i jako dirigentka komorního orchestru má na svém kontě snímky ČRo i ČT. V r. 1996 založila Dětský pěvecký sbor Písnička pro předškolní děti a na několik let se stala vedoucí hudebního oddělení Domu dětí a mládeže v Modřanech. Na podzim 1999 byla přijata do sboru Gospel Time Zuzany Stirské a několik měsíců zpívala v divadle Semafor. V r. 2000 se stala spoluzakladatelkou a členkou vokální skupiny True Harmony, kde působila 10 let. Se vznikem již zmíněné řady pěveckých uskupení zakládá v roce 2001 Občanské sdružení Musica eterna.

Je autorkou hudebních projektů Jolaniny hvězdy v Divadle Dobeška, Hudební talk show True Harmony v Divadle Na Cikorce a v letech 2003 - 2014 byla ředitelkou krajského kola pěvecké soutěže Karlovarský skřivánek pro Hlavní město Praha. V roce 2011 dokončila studium na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, obor sbormistrovství chrámové hudby u MgA. Marka Štryncla. Od září 2009 působí v Domě dětí a mládeže Jižní Město jako pedagog volného času a aktivně se věnuje zájmové umělecké činnosti dětí, mladých lidí a v neposlední řadě i dospělých. Její pedagogické působení v minulosti přinášelo a dále přináší vynikající výsledky.

© Copyright 2019 Sanguis Novus.